11 listopada

11 listopada 2018 (1918-2018) 100 lat
Chwile, o których warto pamiętać…

Zamieszczone w PSOtagowane