Dagmara Kołodziejczyk

Pracuję w podejściu systemowym i analitycznym dostrzegając i rozumiejąc cały kontekst, w którym funkcjonuje klient i organizacja. Najważniejsze jest dla mnie wspieranie klienta w stawaniu się tym, kim chce być. Wspieram w doskonaleniu kompetencji przywódczych, proinnowacyjnych, w rozwijaniu umiejętności współpracy, skutecznego, otwartego komunikowania się, zarządzania konfliktem i emocjami. Zespołom pomagam w uzyskiwaniu efektu synergii w realizowaniu celów zespołowych i biznesowych poprzez skuteczną komunikację oraz wykorzystywanie indywidualnych zasobów. Wspieram kobiety na stanowiskach menedżerskich w budowaniu strategii godzenia życia osobistego i zawodowego. Pracuję zgodnie ze standardami Kodeksu Etycznego ICC, Analytic-Network Coaching i Izby Coachingu.

Prowadzę warsztaty w zakresie kompetencji menedżerskich i osobistych. Pełnię rolę konsultanta w projektach z zakresu ZZL, w rozwoju kultury organizacyjnej opartej na wartościach i innowacyjności. Przeprowadziłam ponad 1.000 godzin sesji coachingowych – indywidualnych, biznesowych, zespołowych, grupowych. W pracy wykorzystuję własne doświadczenie menedżerskie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz wiedzę psychologiczną, ekonomiczną i z zakresu zarządzania.

Realizuję projekty na rzecz osób wykluczonych społecznie, nauczycieli, rodziców w ramach działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Biorę udział jako prelegent w międzynarodowych konferencjach dotyczących zarządzania, coachingu, innowacyjności. Ważne są dla mnie relacje oparte na otwartości i byciu sobą oraz pasja i radość wkładana we wszystko co robię. Kocham książki i uwielbiam uczyć się nowych rzeczy.