Ω Zakres mojego działania:
Zawodowo: coaching, team coaching, business coaching, systemowy rozwój organizacji, dialog strategiczny, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie różnorodnością, innowacyjność, unikalność, przewaga konkurencyjna, budowanie relacji opartych na wiedzy i wartościach, rozwój osobisty poprzez działanie.
Prywatnie: coaching, kultura i religie świata, literatura, taniec.

Ω Wspieram, doradzam, pracuję z:
Prezesami Zarządu, Członkami Rad Nadzorczych, Kadrą zarządzającą, Menedżerami, Sukcesorami, Talentami, Ekspertami, Specjalistami, Liderami i Kierownikami zespołów.
Klientami indywidualnymi w obszarze przywództwa, zarządzania, kompetencji menedżerskich, kompetencji społecznych, współpracy, rozwoju osobistego i zawodowego.

Ω Kontakt:
» Napisz wiadomość tutaj
» Zadzwoń +48 505 144 546
» Zapraszam do kontaktu przez e-mail (napisz wiadomość) – z uwagi na charakter pracy nie zawsze mogę odebrać telefon.

Ω Rozwój osobisty i zawodowy:
» Family Coaching, Marilyn Atkinson, Erickson College International, Konstancin-Jeziorna (2013)
» Advanced of the spirit, Marilyn Atkinson, Erickson College International, Konstancin-Jeziorna (2012)
» Racjonalna Terapia Zachowania II, Mariusz Wirga, Aleksandra Wirga, Aurelia Dembińska, Ewa Wojtyna, Maciej Skibiński (2011)
» Nine Disciplines of Whole Brain Thinking, Marilyn Atkinson, Erickson College International, Konstancin-Jeziorna (2011)
» Life coaching: Relacje w równowadze, E-M.Zurhorst, W.Zurhorst, Warszawa (2010)
» Coaching systemowy i ustawienia organizacyjne w biznesie, Cecilio Fernandez Regojo, Warszawa (2010)
» Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału, ALK, Warszawa (2010)
» Konsultant Rozwoju Organizacyjnego, Advisio Consulting, Warszawa (2010)
» Sztuka przyjmowania, C.Sisson, Warszawa (2010)
» Myślenie systemowe w coachingu, Joseph O’Connor, Warszawa (2009)
» Coach ICC, KefAnn Psychoedukacja, Warszawa (2007)
» Belbin Interplace and Ream Role Accreditation Cource, Benefactor, Warszawa (2007)
» Rozwój umiejętności menedżerskich, Megalit, Warszawa (2007)
» Praktyk NLP, Polski Instytut NLP, Warszawa (2006)
» Synergy Group Training. International Synergy Group, Słowacja (2006)
» Fellowship Program. Zarządzanie organizacją pozarządową, Bosh Foundation, Szwecja (2005)
» Studium pracy z grupą, Stowarzyszenie OPTA, Warszawa (2002-2004)
» Diagnoza w psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź (2002)
» Kreatywność i Hipnoza w Psychoterapii, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź (2002)
» Strukturalna Terapia Rodzin, Polski Instytut Ericksonowski, Łódź (2002)

Ω Publikacje:
Rola coachingu w karierze menedżerskiej kobiet
Miąsek D., Żukowska J., w: Kobieta i Biznes 1-4 2014, Warszawa 2014

Team Coaching w procesie budowania kultury innowacyjności. Case study w Panasonic Polska.
Miąsek D., Bobiński K., w: red. L.D. Czarkowska, Coaching transformacyjny jako droga ku synergii, Poltex, Warszawa 2014

Wnioski z oceny projektu i rekomendacje dotyczące wsparcia pracowników o niskich kwalifikacjach
Miąsek D., w: Raport z projektu „Każdy pracownik jest ważny – doświadczenia z projektu”, PARP, Warszawa 2013
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Team coaching jako metoda przejścia od myślenia silosowego do myślenia systemowego w organizacji
Miąsek D., w: Myślenie systemowe w coachingu, red. Ramirez-Cyzio K., Pracownia Satysfakcji, Warszawa 2013

Life coaching menedżera
Miąsek D., w: Life Coaching – relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., wyd. II, iSource, Warszawa 2012

Life coaching. Życie w równowadze – przeciw wypaleniu zawodowemu
Miąsek D., w: Humanizacja pracy nr 6 (264), red. Koprowicz J., Bańka W., Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Płock 2011

Life coaching menedżera
Miąsek D., w: Life Coaching – relacje w równowadze, red. Ramirez-Cyzio K., NewDawn, Warszawa 2010

Ω Czas wolny:
Podróże, kino, koncerty, tenis.