Matylda Stasiuk

Pracuję systemowo i kontekstowo. Analizuję elementy tworzące system i powiązania pomiędzy nimi – z perspektywy jednostki, grupy, zespołu i organizacji. Koncentruję się na jakości relacji, dostrzegając w nich źródło porażek i sukcesów na drodze do realizacji zadań i celów. Pracuję z kadrą zarządzającą, liderami i zespołami tworząc platformę współpracy i porozumienia na fundamencie autentyczności, talentów i wartości. Wspieram menedżerów we wzmacnianiu ich efektywności osobistej i biznesowej; zespoły w budowaniu klimatu współpracy, zaangażowania i akceptacji różnorodności. Zapraszam do rozwijania samoprzywództwa, przedsiębiorczości, kreatywności i innowacyjności. Ważne jest dla mnie partnerstwo, otwartość i zaufanie.

Prowadzę sesje coachingu i team coachingu, szkolenia, treningi i warsztaty w zakresie kompetencji osobistych i przywódczych. Doradzam w projektach transformacji przedsiębiorstw, budowania etycznego środowiska pracy, rekrutacji i doboru kadr, awansu i sukcesji, zwinności i rozwoju talentów. Korzystam z ponad 20 letniego doświadczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, pracy zespołowej i projektowej. Wspieram superwizyjnie pracę coachów i doradców.

Realizuję projekty tworzące nową jakość biznesową. Promuję ideę zwinności i turkusu w zarządzaniu. Uczestniczę w spotkaniach i konferencjach dotyczących miejsca i roli człowieka w organizacji, rozwoju osobistego, coachingu i mentoringu. Dbam o równowagę pomiędzy „mieć” i „być”. Interesuję się kuchniami świata, z pasją gotuję i komponuję potrawy. Uwielbiam podróżować, odkrywać nowe miejsca i poznawać ludzi z różnych kultur.