Menedżer…

40% nowo mianowanych menedżerów traci stanowisko w ciągu pierwszych 18 miesięcy.
20% rocznej pensji menedżera to średni koszt, jaki ponosi firma w wyniku nieudanego obsadzenia stanowiska menedżerskiego.

Źródło: Harvard Business Review Polska, ICAN Institute.