Cel znajdujący się dokładnie na linii horyzontu oddala się tak szybko jak szybko idziemy. Kierunek nie ma tutaj znaczenia. Kulistość Ziemi sprawia, że nigdy go nie osiągniemy. Cel postawiony przed linią horyzontu staje się zadaniem. Cel za linią horyzontu to już wyzwanie. Czy wiemy kto i co sprawia, że istnieje?

Coaching to proces związany z celem, trwający w czasie, zakładający zaangażowanie, aktywne poszukiwanie wiedzy i gromadzenie doświadczeń. Coaching rozwija adaptacyjność, samoprzywództwo, samoświadomość i samomotywację. Kształtuje kreatywne i twórcze myślenie, innowacyjność, przedsiębiorczość. Wzmacnia decyzyjność, poczucie odpowiedzialności i sprawstwa w działaniu. Koncentruje się na posiadanym potencjale, zasobach i umiejętnościach. Coaching to inwestycja przynosząca wymierne korzyści.

Coach wspiera w osiąganiu celów zawodowych i osobistych. Zaprasza do patrzenia z różnych perspektyw na zagrożenia i szanse, do świadomych wyborów. Stawia pytania, które prowadzą do konkretnych przemyśleń i wniosków. Inspiruje do samodzielnego myślenia, działania, poszukiwania nowych rozwiązań i możliwości. Towarzyszy w trudnym procesie pozytywnej zmiany. Pracuje w partnerskiej relacji opartej na zaufaniu, szczerości i proaktywności.

Ω Stosujemy rozwiązania oparte na:
» Systemowym i holistycznym procesie coachingowym
» Etyce, wartościach i standardach międzynarodowych
» Unikalności, wiedzy, doświadczeniu i praktyce

Ω Co nas wyróżnia?
» Podejście do rozwoju. Pracując wspólnie nad celem zawodowym, wspieramy realizację Twoich celów osobistych i społecznych.
» Wiedza i doświadczenie. Koncentrujemy się na Twoich talentach, a potencjał zajmowanego stanowiska pozostawiamy Tobie.
» Dbanie o relacje. Wzajemne zaufanie, otwartość i szacunek, bo każdy cel wymaga zaangażowania.
» Metody pracy. Pracujemy razem z Tobą, wychodzimy poza ramy biurka i skórzanego fotela.

Wsiadając do pociągu chcesz po prostu osiągnąć cel swojej podróży. Stukot kół wyznacza rytm, a szyny określony kierunek. Okno w twoim przedziale określa ramy tego co widzisz. Powiesz, cóż w tym dziwnego? Nic, jeśli sam wybierasz własną drogę. Znasz tych, którzy idą pieszo, jadą samochodem, płyną statkiem czy lecą samolotem?