Pracownia Satysfakcji

Realizujemy projekty konsultingowe, doradcze, audytorskie. Prowadzimy szkolenia, treningi, warsztaty. Pracujemy w obszarach rozwoju organizacji – dialog strategiczny, innowacyjność, przewaga konkurencyjna, efektywność, zarządzanie wiedzą, HR i ZZL. Inwestujemy w nowe technologie. Rozwijamy know-how. Korzystamy z certyfikowanych metod, technik i narzędzi. Specjalizujemy się w business i executive coachingu, team coachingu, mentoringu, przywództwie, współpracy, konflikcie dla członków zarządów, rad nadzorczych, kadry zarządzającej, liderów zespołów projektowych, ekspertów.

Budujemy na aktywności i zaangażowaniu; twórczej potrzebie rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego; w oparciu o posiadane zdolności i wrodzone talenty. Wspieramy w poszukiwaniu harmonii i równowagi pomiędzy tym co wspólne i tym co indywidualne. Stawiamy pytania. Inspirujemy. Podajemy pomocną dłoń w odważnym tworzeniu świata biznesu. Zachęcamy do pracy w zgodzie ze sobą, z własnymi wartościami, w otwartości i tolerancji dla odmiennych poglądów. Gromadzimy pozytywną energię zmiany po to by móc się nią dzielić.

Tworzymy nową jakość myślenia i działania w biznesie. Stawiamy na twórcze metody pracy, interdyscyplinarność, innowacyjność, kreatywność, adaptacyjność i samoprzywództwo. Myślimy systemowo, sieciowo i dywergencyjnie. Dbamy o standardy, etykę i wartości. Wierzymy, że początkiem każdej transformacji jest samoświadomość i zmiana postaw w nas samych…