Ω Zakres mojego działania:
Zawodowo: coaching organizacji, business coaching, career coaching, mentoring, systemowy rozwój organizacji, dialog strategiczny, zarządzanie strategiczne, zarządzanie zmianą, zarządzanie różnorodnością, innowacyjność, unikalność, przewaga konkurencyjna, budowanie relacji opartych na wiedzy i wartościach, rozwój osobisty poprzez działanie.
Prywatnie: coaching, mentoring, filozofia, kultura i religie świata, literatura, sztuka (malarstwo, rzeźba), fotografia.

Ω Wspieram, doradzam, pracuję z:
Prezesami Zarządu, Członkami Rad Nadzorczych, Kadrą zarządzającą, Menedżerami, Sukcesorami, Talentami, Ekspertami, Specjalistami, Liderami i Kierownikami zespołów.
Klientami indywidualnymi w obszarze przywództwa, zarządzania, kompetencji menedżerskich, planowania ścieżek kariery zawodowej, współpracy, konfliktu, rozwoju osobistego i zawodowego.

Ω Kontakt:
» Napisz wiadomość tutaj
» Zadzwoń +48 733 550 503
» Zapraszam do kontaktu przez e-mail (napisz wiadomość) – z uwagi na charakter pracy nie zawsze mogę odebrać telefon.

Ω Rozwój osobisty i zawodowy:
» Tester Manualny, Coders Lab, Warszawa (2020)
» Design Thinking, Instytut PWN, Warszawa (2019)
» Content Marketing, Forum & UniqSkills, Warszawa (2019)
» Podejście prowokatywne w pracy coacha, Izba Coachingu, Warszawa (2019)
» Rozwój Kompetencji Cyfrowych, Facebook, Warszawa (2019)
» Certyfikowany Partner Insightful Profiler (iP121), Advisio, Warszawa (2018)
» Warsztaty rozwojowe dla coachów, Neuroedukacja, Lublin (2016)
» Intensywny Kurs Mediacji (NVC), A.Mills, N.Bailey, Falenica (2014)
» Wprowadzenie do Porozumienia bez przemocy (NVC), A.Mills, Warszawa (2013)
» Terapia rodzin – ustawienia systemowe B.Hellingera, IPiRO, Warszawa (2012-2013)
» Pożytki z archetypów, Izba Coachingu, Warszawa (2013)
» TaKeTiNa. Potęga rytmu, R.Flatischler, Warszawa (2011)
» Life coaching: Relacje w równowadze, EM.Zurhorst, W.Zurhorst, Warszawa (2010)
» Open Your Mind, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (2010)
» Na dobry początek: energia coacha, R.Bolstad, Warszawa (2010)
» Wprowadzenie do coachingu prowokatywnego, F.Farrelly, Warszawa (2010)
» Sztuka przyjmowania, C.Sisson, Warszawa (2010)
» First Certificate in Organizational Development Consulting, Advisio, Kraków (2010)
» Coach ICC, KefAnn. Psychoedukacja, Warszawa (2010)
» Podróż bohatera, R.Dilts, S.Gilligan, ALK, Warszawa (2010)
» Coaching jako metoda odkrywania i rozwoju ludzkiego potencjału, ALK, Warszawa (2010)
» Gestaltowskie narzędzia w pracy coacha, IPiRI, Warszawa (2008)
» Negocjacje handlowe, Ove Arup & Partners International Ltd. (2007)
» Kurs specjalistyczny, Brunswick Europe, Warszawa (2002)
» Kurs menedżerski, Ebonite International, Warszawa (2001)
» Kurs trenerski, Mindworx, Warszawa (2000)
» Coaching menedżerski, Bundesverband Bowling, Mannheim (1999)
» Reklama konsumencka, Benta, Warszawa (1992)

Ω Publikacje:
Podejście systemowe we wdrożeniach projektów rozwojowych
Ramirez K., Cyzio M., w: Kwartalnik Wszechnicy UJ nr 6, Kraków 2011

Możliwości wykorzystania systemu Platforma e-Dialog przez partnerów rynku pracy
Barszcz I., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Podstawy organizacji pracy w firmie z zastosowaniem systemu Platforma e-Dialog
Bystroński M., Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Zarządzanie kadrami w firmie z wykorzystaniem systemu Platforma e-Dialog
Cyzio M., Ramirez K., ITE-PIB, Radom-Warszawa 2008
Projekt realizowany przy udziale środków EFS w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Ω Odznaczenia:
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia (2021)
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia (2008)

Ω Czas wolny:
Malowanie (olej na płótnie), pisanie (proza o wszystkim i niczym), kino, galerie i wystawy, teatr, koncerty, jazda na rowerze, piesze wędrówki górskie, podróże.