Mariusz Cyzio

Prowadzę szkolenia, treningi, warsztaty, sesje business i executive coachingu, team coachingu i mentoringu dla zarządów, kadry menedżerskiej, ekspertów, specjalistów, doradców, liderów zespołów projektowych. Pracuję dla klientów instytucjonalnych i branżowych w obszarach przywództwa, zarządzania, kierowania, przedsiębiorczości, innowacyjności, planowania operacyjnego, procesów decyzyjnych, efektywności, komunikacji i konfliktu. Stosuję metody, techniki i narzędzia – całościowe, systemowe, sieciowe – poparte praktyczną wiedzą i doświadczeniem. Wspieram klientów w zmianie i ich dążeniu do realizacji celów. Zapraszam do korzystania z potencjału i talentów, angażowania umiejętności w nowych środowiskach pracy, rozwijania posiadanych kompetencji. Relacje biznesowe buduję na zaufaniu, wartościach, otwartości i szacunku. Dbam o najwyższą jakość, standardy i etykę.

Moje doświadczenie zawodowe związane jest z pracą na kierowniczych stanowiskach w Polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach – transport, przemysł lekki, finanse i bankowość, IT, HoReCa, rekreacja, kultura i sztuka – w obszarach organizacji pracy i zarządzania zespołami.

Prowadzę autorski projekt Biblioteka Coacha i Biblioteka Mentora. Promuję w środowiskach naukowych i biznesowych coachingowe i mentoringowe metody zarządzania. Zachęcam do pracy z sensem. Piszę i publikuję w internecie. Prywatnie maluję obrazy farbami olejnymi. Interesuję się fotografią i filmem. Czytam wolno i dokładnie. Gram w gry planszowe. Biegam. Chodzę z kijkami. Jeżdżę na rowerze.