11 listopada

11 listopada 2018 (1918-2018) 100 lat
Chwile, o których warto pamiętać…

Zamieszczone w PSOtagowane

ASK?WOW! …słownie

Hasło na rok 2018 powstało z pierwszych liter naszych firmowych wartości oraz metafory wizji i misji:

Autentyczność, Sukces, Kreatywność
Wiedza, Otwartość, Współpraca

? czyli nasza wizja: Sens w działaniu

! czyli nasza misja: Tworzenie i wdrażanie efektywnych i wartościowych rozwiązań służących rozwojowi człowieka i organizacji, w których pracuje.

Zamieszczone w PSOtagowane

Wizja, misja i wartości

Nasza wizja:
Sens w działaniu

★ Nasza misja:
Tworzenie i wdrażanie efektywnych i wartościowych rozwiązań służących rozwojowi człowieka i organizacji, w których pracuje.

Nasze wartości:
Autentyczność, Sukces, Kreatywność, Wiedza, Otwartość, Współpraca

Zamieszczone w PSOtagowane